Şartlar ve Kullanım Koşulları

Şartlar ve Kullanım Koşulları

Şartlar

https://osmaniyesuaritma.com/ adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Osmaniye Su Arıtma Sistemleri web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca Osmaniye Su Arıtma Sistemleri tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Osmaniye Su Arıtma Sistemleri internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Osmaniye Su Arıtma Sistemleri tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

Feragatname

Osmaniye Su Arıtma Sistemleri internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Osmaniye Su Arıtma Sistemleri, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, Osmaniye Su Arıtma Sistemleri, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

Sınırlamalar

Osmaniye Su Arıtma Sistemleri veya tedarikçileri; hiçbir koşulda Osmaniye Su Arıtma Sistemleri internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, Osmaniye Su Arıtma Sistemleri veya Osmaniye Su Arıtma Sistemleri yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

Materyallerin Doğruluğu

Osmaniye Su Arıtma Sistemleri web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Osmaniye Su Arıtma Sistemleri, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Osmaniye Su Arıtma Sistemleri, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Osmaniye Su Arıtma Sistemleri materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

Bağlantılar

Osmaniye Su Arıtma Sistemleri, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Osmaniye Su Arıtma Sistemleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Osmaniye Su Arıtma Sistemleri, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.

osmaniyesuaritma.com